1980 – 1989

1980

Kvarteto E-dur pre flautu, husle, violu a violončelo. Časti: Allegro – Adagio – Allegro scherzando – Presto. Nahrávka: WDR Köln. Trvanie: 20´

Kvarteto A-dur pre hoboj, husle, violu a violončelo. Časti: Allegro moderato – Adagio – Vivo – Allegro. Prvé predvedenie: 1980 Hannover (autorský koncert), 1980 Jeverhrali: Ingrid Hoogeveen, Atila Aydintan, LK a Christiane Aydintan. Nahrávka: HR Frankfurt am Main. Trvanie: 22

Malá partita pre akordeón, husle a bicie (vibrafón a marimbafón). Časti: Allegro (marimbafón sólo) – Andante (husle sólo) – Allegro, perpetum mobile (akordeón sólo) – Menuet, andante. Prvé predvedenie: 1980 Osnabrück (Osnabrücker Musiktage), hrali: Andrea Schneider-Hagel (bicie), Ulrike Hempel-Harbaum (husle) a Elsbeth Moser (akordeón). Trvanie: 15´

l. časť, verzia pre klavír sólo, Arabesque (2006)

Pochod (Marsch) F-du pre husle a klavír. Prvé predvedenie: 1980 Hannover (autorský koncert), hrali Ronald Hoogeveen a Yoon-Jung Kim-Oh. Trvanie: 6´

Schwetzinger Divertimento (Divertimento pre Schwetzingen) pre sláčikový ansámbel. Časti: Allegro – Jelene – Apolov chrám – Aria-Merkur – Chram Minervy – Danubius a Rhenus – Rímsky vodný zámok – Introduction a Fúga. Kompozičná objednávka Süddeutscher Rundfunk Stuttgart pre festival Schwetzinger Festspiele. Prvé predvedenie: 1981 Schwetzingen, Festival Strings Lucerne, dirigoval Rudolf Baumgartner. Vydavateľstvo : UE Wien. Nahrávka: SR Stuttgart (snímka z verejného koncertu). Trvanie: 40´

Koncert C-dur pre violončelo a orchester (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky). Časti: Allegro moderato – Andante – Vivo. Nepredvedené. Trvanie: 30´

Sonáta A-dur (č.5) pre husle a klavír. Časti: Allegro – Andante – Tempo di Menuetto – Allegro. Prvé predvedenie: 1980 Aurich, Ronald Hoogeveen a Ingo Metzmacher, neskoršie predvedenie: 1981 Hannover, Ulla Bundies a LK (Gallerie Möws). Trvanie: 18´

Koncert D-dur pre akordeón a orchester (2-2-2-2 2-2 tymp., bat. a sláčiky). Časti: Allegro – Andante – Rondo, Allegro. Kompozičná objednávka NDR Hamburg (tam aj archivovaný predvádzací materiál), redakcia zábavnej hudby. Prvé predvedenie: 1981 Wiesbaden, koncert „Rara et curiosa Elsbeth Moser a Hessisches Staatsorchester, dirigoval Siegfried Köhler 1995 Bratislava, komorný orchester Musica Juventus Slovacca, 2 časti, hrali Milan Hradil a Ivan Dvorak, dirigoval Karol Kevický. Nahrávka: NDR Hannover, Elsbeth Moser a Rundfunkorchester Hannover, dirigoval Günter Einhaus,  2006, Medzinárodný seminár Tadeáša Salvu, Kúpele Lúčky, Doc. Vladimír Čuchral, referát: Akordeónova tvorba LK.

Koncert D-dur pre akordeón a orchester Trvanie: 31´

Kvinteto A-dur pre harfu a sláčikové kvarteto. Časti: Allegro – Andante – Allegro scherzando – Allegro assai. Prvé predvedenie: 1981 Hannover (autorský koncert). Hrali: Gyde Kamer-Knebusch (harfa), Atila Aydintan a Eva Niefind (husle), LK (viola) a Christiane Aydintan (violončelo). Nahrávka: BR Nürnberg. Trvanie: 32´

Harfenwalzer (Harfový valčík) pre harfu a sláčikové kvarteto, nepredvedené. Trvanie: 6´

Téma a 5 variácii s fúgou pre 4 husle. Prvé predvedenie: 1980 Berlín, študenti Musikhochschule Berlín, iniciátor: Christian Zimpel. Trvanie: 8´

Partita pre zobcovú flautu (alebo: flauta, hoboj, trúbka etc.) a klavír. Časti: Intrada – Presto – Andante – Kostol v Mariatali – Menuet -Introduction a Rigaudo. Vydavateľstvo: Moeck-Verlag Celle (aj vytlačené noty). Trvanie: 8´

Mala suita D-dur pre husle, violončelo a klavír. Časti: Andante – Allegretto – Parafráza na Serenádu z „Únosu zo Serailu“ od Mozarta – Allegro. Trvanie: 7´

Koncert A-dur (č.1) pre klavír a orchester (2-2-2-2 4-2-3-1 tymp., bat., harfa, čelesta a sláčiky). Časti: Allegro – Andante – Vivo, nepredvedené. Trvanie: 28´

Sonáta D-dur (č.1) pre violončelo a klavír. Časti: Allegro moderato – Andante – Scherzo, Presto – Rondo, Allegro. Prvé predvedenie: 1981 Schloss Elmau, Daniel Robert Graf a Viviane Goergen. Nahrávka: WDR Köln, bratia Sellheimovci (Friedrich-Jürgen a Eckhardt). Trvanie: 32´

Missa E-dur pre zmiešaný zbor a orchester, nepredvedené.

Kvartetová časť G-dur pre sláčikové kvarteto. Prvé predvedenie: 1980 Celle, Atila Aydintan, Claudia Beil, LK a Christiane Aydintan. Trvanie: 8´

1981

Fúga C-dur (10-hlasá) pre 5 akordeónov. Prvé predvedenie: 1981 Darmstadt, Ferienkurse´ ďalšie predvedenia: 1981 Lüneburg, Hannover. Účinkovali: Elsbeth Moser, Jean-Marie Geiser, Eleonora Szanto, Bernd Brümmer a Laurent Simonetti. Trvanie: 10´

Šesť malých skladieb pre zobcové flauty (6-7). Trvanie: 6´Dychová serenáda Es-dur (Bläserserenade) pre 2 flauty, hoboje, klarinety, fagoty, horny a trúbky. Časti: Allegro – Andante – 2 Menuety – Téma s variáciami – Finále. Prvé predvedenie: 1981 Hannover (autorský koncert), členovia Staatsorchester Hannover, dirigoval LK Nahrávka: WDR Köln, profesori a študenti Musikhochschule Detmolt (bez dirigovania). Trvanie: 40´

Kantáta pre sóla, zmiešaný zbor a orchester (0-2-0-2 2-2-0 tymp. continuo a sláčiky). Časti: Coro „Ego clamavi“ – Aria „Deus in auditórium“ – Terzetto „Altaribus tuis“ – Intermezzo – Coro „Si iniquitatis“ – Ária „Ne derelinquas me, Domine“ – Coro „Custodi me“ nepredvedené. Trvanie: 25´

33 variácii na vlastnú tému pre klavír,nepredvedené. Trvanie: 30´

Sonáta G-dur (č.1) pre klavír. Časti: Allegro moderato – Andante – Menuet- Allegr(ett)o. Prvé predvedenie: 1982 Hannover (autorský koncert), Catherine Vickers. Trvanie: 20´

Impromptu pre husle a klavír (akordeón). Prvé predvedenie: 1981 Hannover, Ronald Hoogeveen a Elsbeth Moser. Trvanie: 3´

Téma a variácie B-dur pre husle a klavír. Prvé predvedenie: 1982 (autorský koncert). Ronald Hoogeveen a Catherine Vickers. Neskoršie predvedenie: 1987 Rouen, Festival d´ete, Alexander Balanescu a Andrew Ball. Trvanie: 11´

Mala rokoková sinfónia B-dur (č.1) pre sláčiky. Časti: Allegretto – Adagio – Valse – Prest. Prvé predvedenie dvoch časti (1. + 3.): 1988 Mönchengladbac. Prvé predvedenie (úplne): 1993 Bratislava, festival Melos-Ethos. Slovensky komorný orchester, dirigoval Bohdan Warchal. Trvanie: 25´.

Sonáta B-dur (č.2) pre klavír. Časti: Allegretto – Adagio – Menuett – Allegro. Predvedenie 1. časti: 1982 Hannover, Catherine Vickers, tiež 1988 Hannover, Frieda Salitan. Trvanie: 20´

Polka c-mol pre 2 klavíry. Prvé predvedenie: 1982 Hannover (autorský koncert), hrali: Martin Bujara a Martin Dörrie. Trvanie: 14´

Valse B-dur pre 2 klavíry (úprava 3. časti Malej rokokovej sinfonie). Prvé predvedenie: spolu s Polkou, vid vyššie. Trvanie: 6´

Polka a Valse, úprava pre 4-ručný klavír (2006)

Malá suita pre sláčikové kvarteto. Časti: Menuett – Aria – Polka – Valse – Téma s variáciami. Trvanie: 15´

Sinfónia D-dur pre orchester (3-3-3-3 4-4-3-1 tymp., bat., 2 klavíry a sláčiky). Časti: Allegro – Adagio – Allegretto – Allegro assai, nepredvedené. Trvanie: 30´

Sonatína G-dur pre kontrabas a klavír (v sólistickom ladení: A-dur). Časti: Allegretto – Andantino – Allegro – Thema con variazioni. Prvé predvedenie 1995 Laatzen (Hannover), Immanuel-Kirche, Radoslav Šašina a Dana Šašinová. Nahrávka: CD Opus Production Bratislava (OP 0006 2 131). Trvanie: 15´

Koncert Es-dur (č.2) pre husle a orchester (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky). Časti: Allegro – Andante – Allegro. Prvé predvedenie (bez orchestra): 1982 Hannover (autorský koncert). Ronald Hoogeveen, husle, Martin Dörrie a Martin Bujara, klavíry. Trvanie: 25´

Orchestrálne variácie na slovenskú kostolnú pieseň „Blíž k Tebe, Bože môj…“ pre orchester (3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., bat., harfa a sláčiky), nepredvedené. Nahrávka: WDR Köln, Siegerland-Orchester Hilchenbach. Trvanie: 22´

1982

Kvinteto A-dur (č.1) pre klarinet a sláčikové kvarteto. Časti: Allegretto – Andantino – Vivo, nepredvedené. Trvanie: 18´

II. Rokoková sinfonia C-dur pre orchester (2-2-2-2 2-2-3 tymp. sláčiky). Časti: Grave, Allegro – Adagio – Menuett – Allegro giocoso. Prvé predvedenie: 1988 Luarca (Španielsko) Junge Sinfonietta Rheydt, ďalšie predvedenia: Zaragoza, Rheydt. Nahrávka: Süddeutscher Rundfunk Stuttgart, Rundfunksinfonieorchester, dirigoval LK. Trvanie: 25´

III. Rokoková sinfónia c-mol pre orchester (2-2-2-2 2-2-2 tymp. sláčiky). Časti: Allegro – Grave – Polka. Nepredvedené. Trvanie: 25´

Variácie na islandskú ľudovú pieseň (tyrr var ott i koti katt) pre akordeón. Nahrávka : WDR Köln, Hrolfur Vagnsson. Trvanie: 8´

Variácie na pieseň „Ich küsse Ihre Hand, Madame…“ („Bozkávam Vám rúčku, Madame…“) pre komorný súbor (1-1-1-1 1-1-1 klavír, harfa, 2 bicie a sláčikové kvinteto). Prvé predvedenie: 1983 Hannover, festival Tage für Neue Musik. Komorný ansámbel festivalu, dirigoval LK. Nahrávka: Radio Bremen, snímka z verejného koncertu. Trvanie: 24´

Concertante pre husle, violončelo, klavír a orchester neapolitanského obsadenia (2 hoboje, 2 horny a sláčiky). Kompozičná objednávka: Kammersymphonie Hannover. Časti: Allegro – Andante – Allegro giocoso. Prvé predvedenie: 1984 Celle, koncerty: Künstlerverein Kammersymphonie Hannover, sólisti: Friedemann Kober, Stephan Haack a Peter Winkler, dirigoval LK 1988 Oldenburg, Kreiskammerorchester Ostholstein, dirigoval Hans Handrack (tí istí sólisti). Trvanie: 30´

1983

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň „Ej, zálužickí poľo…“ pre akordeón, vysoký (napríklad husle) a hlboký (napríklad violončelo) nástroj. Kompozičná objednávka: Deutscher Akkordeonlehrerverein, Landesverband Niedersachsen. Prvé predvedenie (neúplné): 1983 Hannover, hrali: Ulrike Nahmmacher, husle, Bettina Hagedorn, violončelo a Ursula Schmid, akordeón. Prvé predvedenie (úplné): 1985 Trossingen, koncert z príležitosti sútaže Hugo-Herrmann-Wettbewerb, hrali: Volker Worlitsch, husle, Friedrich-Jürgen Sellheim, violončelo a Elsbeth Moser, akordeón. Nahrávka (snímka z verejného koncertu) 1987: Biberach. Trvanie: 28´

Hommage a Marschner dve časti, komponované na materiály z opery „Hans Heiling“ bratislavského komponistu: Heinrich Marschner. Kompozičná objednávka: Künstlerverein Hannover pre: Nostalgie Ansámbel Hannover a pre akciu „Rettet Herrenhausen“ („zachráňte Herrenhausen“, baroková záhrada -park v Hannoveri) obsadenia:

a) hoboj, klarinet, fagot, klavír a sláčiky. Prvé predvedenie: 1983 Hannover, Galeriegebäude Herrenhausen, Nostalgie-Ansámbel, vedúci huslista (Stehgeiger): Istvan Szentpali-Gavaller, ďalej 1992 Hannover, členovia Staatsorchester, vedúci huslista: Horst Pietsch

b) úprava pre WDR Köln (kompozičná objednávka), klarinet, harmónium, bat., klavír a sláčiky. Prvé predvedenie: 1989 Aachen, festival Rheinisches Musikfest, Salonorchester Cölln, vedúci: Koenraad Ellegiers, ďalej: 1989 Lüdenscheid. Nahrávka: CD „Zeitgenossen arrangieren Salonmusik“ EMI-Electrola

1984

Chaconne G-dur pre sláčiky, podla organovej témy J.S.Bacha (VI. Sonáta, začiatok). Kompozičná objednávka: Varia-Ansámbel Bremen, dirigent: Günter Koller. Prvé predvedenie: 1984 Bremen-Lesum, kostol St. Martini. Ďalšie predvedenia: Concertino Lingen, dirigoval Dirk Kummer 1990 Jerevan, Komorný orchester „Ikar“, dirigoval Viktor Chacaturian. 1997 Cífer, Cíferska hudobná jar, Dámsky komorný orchester Bratislava, dirigovala Elena Sarayova-Kovacova, 2000 Linz, Orchester des Bruckner-Konservatoriums, dirigoval Arkadij Winokurov, ŠKO Žilina, 2002 Gehrden, Kammersymphonie. Hannover, dirigoval Prof. Peter Winkler. Trvanie: 12´

Kontrapunktický denník skladby pre klavír predvedenia a nahrávky: Tomas Gaal (1992 Praha) a Laszlo Simon (nahrávka jednej časti na gramoplatni „Impromptu“, Švédsko)

Sonatína G-dur pre flautu a cimbal. Časti: Allegro moderato – Andante – Rigaudon – Allegro. Prvé predvedenie: 1984 Königstein, Carin Levina a Katerina Zlatníkova 1984 Hannover, Stepan Zilka a Katerina Zlatníkova. Trvanie: 12´

Tance z Panónie pre violončelo (alebo husle, alebo viola) a klavír, napísané pre Lockenhaus-festival s témou „alla ungarese“. Časti: Pochod kniežaťa Sedmohradská -Allegro – Potkýnajúc sa – Allegro – Karicky z vych. Slovenska – Pomaly – Introdukcia a Čardáš. Prvé predvedenie: 1990 Bratislava, Palais Mirbach, Ján Slavik a Tomáš Gaal, 1990 Žiar nad Hronom, 1991 Bratislava, Ján Slávik a Daniela Varínska, 1992 Bad Nenndorf, Trencianske Teplice 1995 Zürich, Opernhaus, Daniel Pezzotti a An Beckman 2003 Cífer, J. Slávik a D. Varínska 2004 Milia (Vietnam) a Hanoi, Eugen Prochac. Nahrávka: Radio Saarbrücken, Jürgen-Friedrich Sellheim a Eckhart Sellheim, Slovenský rozhlas. Bratislava, Ján Slávik a Dana Varínska, tí istí aj CD Diskant Bratislava. Trvanie: 15´

Sonáta B-dur (č.2) pre violončelo a klavír. Časti: Allegro – Presto. Prvé predvedenie vo verzii pre basklarinet a klavír: 1986 Biberach, Due Boemi, Josef Horak a Emma Kovarnova. Trvanie: 20´

Serenáda G-dur pre 4 husle, 4 violy, 4 violončelá a kontrabas. Časti: Allegro moderato – Allegretto – Vivo. Prvé predvedenie: 2000 Hannover, Hochschule für Musik und Theater, ansámbel študentov, dirigoval LK. Trvanie: 18´

Sonátová čast (Sonatensatz) D-dur pre flautu a akordeón. Prvé predvedenie: 1984 Burgdorf, Magdalenenkonzerte, Christa Eschmann a Elsbeth Moser. Trvanie: 8´

Kvinteto A-dur pre sláčikové kvarteto a klavír. Časti: Allegro – Andante – Allegretto – Allegro. Prvé predvedenie: 1984 Hannover (autorský koncert), Raphael-Quartett a Martin Dörrie 1987 Hannover, Raphael-Quartett a Maria Efstratiadis, 1988 Bad Nenndorf (ti isti), 1992 Bratislava, festivalová prehliadka Nová slovenská hudba, Moyzesovo kvarteto a Tomáš Gaal. Trvanie: 22´

Sláčikové kvarteto d-mol (c.3). Časti: Allegro – Grave – Bouree – Rondo. Prvé predvedenie: 1984 Hannover (autorský koncert).Raphael-Quartett, Hilversum (Holandsko), husle: Ronald Hoogeveena Rami Koch, viola: Zoltan Benyacs, violoncelo: Henk Lambooy, 1987 Hannover, Sennestadt, 1988 Bad Nenndorf (ti isti),1987 Leicester (GB) a Rouen (F), Balanescu-Quartett, 2000 Bad Nenndorf, Moyzesovo kvarteto(4.cast). Nahrávky: Süddeutscher Rundfunk Stuttgart a NOS Hilversum (Raphael-Q.),ORF Paris (snímka z verejného koncertu v Rouen). Trvanie: 27´

Kvinteto B-dur pre 2 husle, 2 violy a violoncelo. Časti: Allegro moderato – Grave – Menuett – Rondo, Allegro. Prvé predvedenie: 1984 Hannover (autorský koncert), Raphael-Quartett, 2.viola: LK. Dalšie predvedenie: 1987 Schloss Clemenswerth, iniciator: Dirk Kummer 1998: Laatzen, Bad Nenndorf, Moyzesovo kvarteto a LK 2000 Bratislava, Výrocný koncert Moyzesovho kvarteta (s novo komponovaným Adagio a 4.cast). Nahrávka: NDR Hannover (Raphael-Quartett a LK). Trvanie: 23´

Téma, variácie a fúga Es-dur pre 2 klavíry. Prvé predvedenie: 1984 Hannover, „Doppelgänger“-Musikhochschule- (de-la-Motte-festival) Martin Dörrie a Martin Bujara. Trvanie: 16´

1985

Koncert G-dur pre husle a orchester. Časti: Allegro moderato – Moderato – Allegretto, Allegro, nepredvedene. Trvanie 25´

Cassation C-dur pre (mládežnícky) orchester (2-2-2-2 2-2 tymp. sláciky; ad libitum aj skupina akordeónov a skupina zobcových fláut). Časti: Allegro – Bouree – Menuett I – Rigaudon – Gigue – Menuett II – Rondo (2. až 5. cast preveditelné aj ako Suita len so slácikmi). Kompozicná objednávka: Oldenburgische Landesbank (Krajinská banka v Oldenburgu) pre: 1. Musikschultag der Musikschulen des Weser-Ems-Landes (1. Zjazd hudobných škôl Weser-Ems-krajiny). Prvé predvedenie: 1985 Oldenburg, skladbu predviedol 600-clenný mládežnícky orchester (okrem iného: 100 akordeónov a 100 zobcovych fláut), dirigoval LK

Mala promenáda dejinami hudby (eine Kleine Promenade durch die Musikgeschichte) pre orchester (3-3-3-3 4-2-3-1 tymp., bat., sláciky, vo IV.variácií aj klavír sólo), variácie na tému: Volker Kriegel a Francy Boland (Storyboard), od baroka až po impresionizmus a pozdnoromantizmus. Kompozicná objednávka: NDR Hamburg, redakcia zábavnej hudby. Prvé predvedenie: 1985 Hannover, Rundfunkorchester, dirigoval Dieter Glawischnick; koncert spojený s priamym vysielaním pre deti, nahrávky: NDR Hannover, snímka z verejného koncertu a neskôr aj štúdiová nahrávka (orchestrálny materiál: NDR Hamburg). Trvanie: 12´

II. partita pre zobcovú flautu (alt) a klavír. Časti: Vivo – Allegretto – Allegro – Andante – Allegretto – Allegretto – Allegro – Andantino – Allegretto – Allegro. Trvanie: 10´

Trio B-dur (c.1) pre husle, violoncelo a klavír. Časti: Vivo – Grave – Allegretto – Allegro. Prvé predvedenie: 1986 Schloss Gifhorn (Konzerte im Rittersaal), hralo Klavier-Trio Salzgitter, Jozsef Pinter, Johannes Spittler a Martin Bujara. Dalšie predvedenia: Salzgitter, Hannover, Westerland/Sylt, Seesen, St. Peter Ording 1995 Laatzen / Bad Nenndorf, Bratislavské klavírne trio, 2000 Berlín, Susanna Pietsch, Thomas Rößeler a Heesook Ahm, 2001 Bad Nenndorf, tí istí, 2001 Berlin, Eva-Christina Schönweiß, Thomas Rößeler a Heesook Ahn. Nahrávka: WDR Köln. Trvanie: 25

Hudba k dvom básniam od: Erich Fried (Zukunft – Die Feinde) pre recitátora a trúbkunapísané pre protestne predstavenie: „Hiroshima varuje – zastavtešialenstvo zbrojenia!“, organizovane mierovým hnutím. Predvedenie 1985 Hannover: Dieter Hufschmidt (recitácia)a Eckart Wiewinner (pozauna). Trvanie: 6´

1986

Okteto G-dur, 1.cast pre klarinet, fagot, hornu a slácikové kvinteto. Prvé predvedenie: 1986 Hamburg, Freie Akademie der Künste, Ansámbel der Neuen Musik der Musikhochschule Hannover. Trvanie: 8´

Acht Lieder (Osem piesni) pre 4 mužské hlasy (2 tenory a 2 basy) a klavír. Časti: Elysium (J.G.Fischer), Sphärengesang (H.Lorm), Im Alter (Eichendorff), Heimgang in der Frühe (Liliencron), Einer Toten (Th. Storm), Unter den Linden (Walter von der Vogelweide).Nr. 4 a 6 bez klavíru (obidve vo: vydavatelstvo Tonger, Köln). Trvanie: 12´

Nórska ludová piesen „Ola Glomstulen“ pre 4 mužské hlasy (2 tenory a 2 basy), ad libitum s klavírom, úprava. Trvanie. 2´

Die Maske (Maska) opera (spevohra) v 3 dejstvách. Libreto: E.T.A.Hoffmann. Sólisti: Pandareus, bas – Manandane, soprán – Sora, soprán – Raja, mezzo – Ranuccio, tenor – Bonaventuri, tenor – Cellini, bas – Treuenfels, barytón – Fabio, barytón – „maska“, koloratúrny soprán. Orchester (2-2-2-2 4-2-3 tymp. bat. harfa a sláciky), miešaný zbor a balet. Trvanie: celovecerné

Kvarteto A-dur (c.1) pre husle, violu, violoncelo a klavír. Časti: Allegro – Valse melancolique et langoureux vertige – Moderato – Rondo, Allegro. Prvé predvedenie: 1987 Hannover (autorský koncert), hrali: Ronald Hoogeveen, Zoltan Benyacs, Henk Lambooy a Maria Efstratiadis. Dalšie predvedenia: 1988 Bad Nenndorf, Hildesheim (ti isti), 1988 Salzgitter, Claudia Behrendt, Wilfried Reichart, Johannes Spittler a Martin Bujara, 1989 Bielefeld, Bujara-Quartett (ti isti, ale viola: Beatrix Wemhoff), 1998 Duisburg, Daniel Draganov, Jone Kaliunate, Friedemann Pardall a Bernhard Wambach (Duisburger Sinfoniker), 2000 ti isti Bad Nenndorf. Vydavatelstvo: Edition gravis, Bad Schwalbach. Nahrávka: Süddeutscher Rundfunk Stuutgart. Trvanie: 25´, 2. cast (Valse…) existuje aj v úpravách pre: husle a klavír, violu a klavír, Požon sentimental; husle, klarinet a klavír a pod.

Kvarteto B-dur (c.2) pre husle, violu, violoncelo a klavír. Časti: Allegro (ma non troppo) – Adagio – Scherzando (v triu: kanóny) – Allegro. Prvé predvedenie: 1987 Hannover, Orangerie Herrenhausen. Hralo Marschner trio: Friedemann Kober, husle, Stephan Haack, violoncelo, Peter Winkler, klavír, a viola: Henning Stahl. Nahrávka: NDR Hannover (snímka z verejného koncertu).Trvanie: 28´

Téma a variácie podla anglickej piesne pre 2 husle. Predvedenie: 1988 Hannover, Ara Malikian a Radek Sulc, 1990 + 1991: Jerevan, Armen a Asot Cemterecian, 1995 Bratislava, Konzervatórium, jubilejný koncert prof. Albina Vrtela, Jozef Horvath a Branislav Svitek, 2004: Brno, Milan Pala a Marian Svetlik ešte: Arkadi Winokurov a Bohumil Semik. Trvanie : 7´

Téma a 7 variácii pre husle a violu. Prvé predvedenie: 1997 Schloß Wildberg, Musikalischer Herbst, Arkadij Winokurov a Bohumil Semik, dalšie predvedenia: Bratislava, Trencianske Teplice, 2002, 2004 Linz an der Donau, Graz, Bratislava: Daniel Turcina a Martin Adamovic, 2006, Mníchov, Isabella Petrosján a Milan Radic. Trvanie: 7´

Sinfonia G-dur (mala), 4.cast pre orchester, nepredvedene. Trvanie: 8´(obsadenie: 2-2-2-2 2-2 tymp. a sláciky)

1987

Trio H-dur (c.2) pre husle, violoncelo a klavír. Časti: Allegro moderato – Vivo – Moderato – Allegro. Prvé predvedenie 1987 Hannover, Musikhochschule hralo Klaviertrio Salzgitter. Pozdejsie predvedenia: 1988 Malente, Braunfels. Nahrávka: NDR Hannover (tí istí) 1990 Jerevan, Dom Zväzu skladatelov, Babadzaian-Trio. Trvanie: 40´

Trio D-dur pre flautu, fagot (alebo violoncelo alebo basklarinet) a klavír. Časti: Allegro ma non troppo – Andante – Allegro.Prvé predvedenie: 1989 Bad Nenndorf, „Schlösschen-Serenaden“, Barbara Toppel (Hannemann), Anne Wolperding a Maria Efstratiadis. Dalšie predvedenia: 1996 Goslar, 1997 Kloster Mariensee, Goslar, Engelken-Trio: Barbara Toppel (Hannemann), Thomas Toppel a Susanne Engelken. Trvanie: 20´

3 malé skladby pre mladých hudobníkov (štvorhlase, lubovolné obsadenia). Prvé predvedenie: 1987 Hannover, Friesenschule, oslavy z príležitosti 35-rocneho jubilea založenia ludovej školy, hral školský orchester s rôznymi nástrojmi, viedla ucitelka Bärbel Becker. Trvanie: 10´

Sinfonia G-dur pre orchester (3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., bat., harfa a sláciky). Časti: Adagio, Allegro – Grave – Tempo di Valse – Allegro, nepredvedene. Trvanie: 30´

Slácikové kvarteto B-dur (c.4). Časti: Allegro – Adagio – Allegretto – Rondo. Nahrávka: WDR Köln (Raphael-Quartett). Trvanie: 22´

Konopes (das Hundepferd) opera pre deti.Libreto: Hans Georg Lenzen.Slovensky preklad: Jela Krcmery-Vrtelova, sólisti: král, dvorný blázon, rozprávac, dvorná dáma (deti alebo dospeli) a murín (nemá rola), 1-hlasy detsky zbor a orchester (2 flauty, 2 hoboje, klarinet, fagot, 2 zobcové flauty, tymp. a sláciky; aj iné obsadenia možné). Prvé predvedenie: 1988 Hannover, Musikhochschule, projeková práca pedagogickej skupiny študentov, vedených Prof. Könnecke, sólisti a detsky zbor zložený zo žiakov hudobných škôl v Hannoveri a Langenhagen (naštudované s detmi za 1 týžden v prázdninovom školskom domove); dalšie predvedenie 1988 Langenhagen (2x), 1999 Bregenz,Gesangsolisten und Chor des Bundesgymnasium Blumenstraße, Schulorchester der Musikschule Bregenz, dirigoval Werner Zudrell. Trvanie: 35´

Sequenza „Veni, Sancte Spiritus“ pre mezzosoprán a organ. Prvé predvedenie: 1987 Hannover, Marcus-Kirche, Eva Wilson a Carl Märtson. Trvanie: 8´

1988

Slácikové kvarteto G-dur (c.5). Časti: Allegro – Adagio – Allegro – Vivace. Prvé predvedenie: 1991, Bad Nenndorf, „Schlösschen-Serenaden“,Laatzen, Hannover, Nove Zámky, Moyzesovo kvarteto Bratislava, Stanislav Mucha, František Török,Alexander Lakatos a Ján Slávik. Trvanie: 24´

Trio B-dur (c.1) pre hoboj, klarinet a fagot. Časti: Allegro – Andante – Vivo. Prvé predvedenie: 1988 Hannover, Musikhochschule, Ulrich König, Philipp Bruns a Anna Wolperding. Pozdejsie predvedenia: Hameln, Bad Nenndorf, Hildesheim, Biedenkopf, 1991 Bratislava, Bratislavské dychové trio 2001, Cífer, Cíferská hudobná jar. Dychové trio pri ŠKO Žilina, 2006, Trnava, Festivalik J. Slávika, ti isti. Trvanie: 14´

Trio B-dur (c.2) pre hoboj, klarinet a fagot. Časti: Allegro – Andante – Vivo. Prvé predvedenie: 1988 Bad Nenndorf, „Schlösschen-Serenaden“, Ulrich König, Philipp Bruns a Anne Wolperding. Trvanie: 15´

Suita D-dur pre 2 violoncela. Časti: Allemanda – Menuett – Allegro – Sarabanda – Giga. Prvé predvedenie: 1989 Köln, Nachtmusik im WDR, Duo Duissimo, Armin Fromm a Michael M. Kasper, dalej Bad Nenndorf, ti isti, 2003 Trnava (festivalík Hudba Trnave), Ján Slávik a Jozef Podhoransky, 2004 Modra (festivalík) Ján Slavik a Katarina Zajacova, Trencín, Banska Bystrica, Trencin, 2005, Elmshorn, Hannover, Hannover-Laatzen, Berlin, Stary Smokovec, Ján Slavik a Jozef Podhoransky, 2006, Modra, Ján Slavik a Katarina Zajacova, Bratislava, Taipeh, sestry Ching-Tzy Ko a Ching-Shin Ko, nahrávka: WDR Köln (Duo duissimo), CD Diskant Bratislava (Slavik-Podhoransky). Trvanie: 18´

Okteto D-dur pre 2 hoboje, klarinety, horny a fagoty. Časti: Cantabile – Furiant – Andante – Vivo. Prvé predvedenie: 1988 Bad Nenndorf, „Schlösschen-Serenaden“, Hannover, Ansámbel z Hannoveru; pozdejšie predvedenia: 1991 Bratislava, klarisky, bratislavskí umelci, vedúci: Jozef Illes, 1998 Bratislava, Bratislavská komorná harmónia, vedúci: Ján Budzák, dalej 2001 Abu Dhabi, 2006 Cífer, Bratislavské dychové okteto, hoboje Michal Sintal a Josef Cejka, klarinety Jozef Luptácik a Sasa Jasko, fagoty Ladislav Prager a Richard Karnok, horny Peter Sivanic a Ján Budzák, s nimi aj CD, Unia Bratislava. Trvanie: 22´

Koncertná polka A-dur pre klavír. Prvé predvedenie: 1990, Hamburg, Akademie der Künste, Peter Roggenkamp. Trvanie: 6´

1989

Koncert Des-dur pre klavír a orchester (3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., bat. a sláciky). Časti: Allegro – Moderato – Vivo. Prvé predvedenie: 1992 Bratislava, Tomas Gaal a Slovenska filharmónia,dirigoval LK, dalšie predvedenie: 1993 München, Musikhochschule (2x)Tanja Grandmontagne, klavír, dirigoval Clemens Kühnnahrávka: Slovensky rozhlas Bratislava (snímka z verejného koncertu). Trvanie: 28´

Kvinteto C-dur „Reincarnation“ pre hoboj, klarinet, hornu, fagot a klavír. Časti: Allegro – Allegretto – Grave – Vivo. Prvé predvedenie (len 1. cast): 1989 Witten, Wittener Tage für neue Kammermusik, Kammersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Prvé predvedenie (kompletné): 1991, Bratislava, Klarisky, Igor Fabera, Gabriel Koncer, Peter Sivanic, Roman Mesina a Daniela Varinska 2002, Darmstadt, clenovia rezidencného orchestra. Vydavatelstvo: Edition gravis, Bad Schwalbach (aj noty). Nahrávka (len 1.cast): WDR Köln. Trvanie: 23´

Arménske piesne z Garin (Erzurum) pre husle a klavír, 5 Časti. Prvé predvedenie: 1989 Bad Nenndorf, „Schlösschen-Serenaden“, Ara Malikian a Mary Drews, Dalšie predvedenia: 1989 a 1990 Hildesheim, Musik im Autoland Schirmer, 1991 Hamaskaine, Ara Malikian a Raffi Arzumanian. Nahrávka: CD Ara Malikian a Serouj Kradjian. Trvanie: 12´

B-A-C-H variácie pre rôzne obsadenia. Kompozicná objednávka NDR Hamburg. Nahrane s Radiophilharmonie Hannover. Prevodzovací materiál v NDR Hamburg. Trvanie: 30´

Kvarteto F-dur (c.3) pre husle, violu, violoncelo a klavír. Časti: Allegro – Grave – Valse – Rondo. Prvé predvedenie: 1991 Bratislava. Hrali Stanislav Mucha, Alexander Lakatoš, Ján Slávik a Tomáš Gaal. Nahrávka: Slovensky rozhlas Bratislava. Trvanie: 25´

Matthias-Drude-variácia pre husle, klarinet, violončelo a klavír podla melódii J.S.Bacha, čast kolektívnej kompozície viacerých autorov. Prvé predvedenie 1990 Hannover, Musikhochschule. Trvanie. 2´

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *