2014

Symfónia B dur pre orchester (2-2-2-2 2-2 TIMPTE. A struny)

Premiéra sa očakáva 21. mája 2015 Žilina, Sinfonietta Slovaca, Dirigent: Leoš Svárovský, Ďalšie: 24. mája 2015 Cífer, Hudobná Jar

Téma a variácie pre klavír

Sláčikový kvartet č 10 A dur, tretia sada zmluvy, Scherzino, Aj vo verzii pre organ. Verzia pre akordeón sólo a verzia pre akordeón a marimbu (premiéra 19. septembra 2014, Wunstorf, koncerty Pegasus, Miroslav Grahovac, akordeón a Yoan Varbanov, Marimba