2015

Balada F-mol pre klavír

6 Antiphonien pre klavír

5 miniatúr pre sláčiky

PRŠÍ, PRŚÍ …“ (prší) Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre 2 husle a klavír

6 meditácií pre klavír

Sextet pre hoboj, klarinet, basklarinet, husle, kontrabas a harfu

Symfónia D dur pre orchester (3-3-3-3 4-3-3-1 TIMPTE. Batt. harfu a slučke), štvrtou vetou, finále