2016

Reflexe  pre Klavír

Symfonietta pre sláčikový orchester, Premiéra 9.11.2016 Reduta, Bratislava, Slovenský komorný orchester, Ewald Danel umelecký vedúci/husle