2010

V januári predvedenie Concertante pre husle, harfu a orchester L. Spohra s kadenciou od LK. 

11. 2. 2010, Bratislava, SOUVENIR pre husle a klavír, Michal Majersky a Jana Nagy-Juhasz, KVINTETO B-DUR pre dve husle, dve violy a violončelo,

13. 2. Mníchov, členovia Symphonieorchester bavorského rozhlasu, David van Dijk, Susanna Pietsch-Arndt, Mathias Schessl, Andreas Marschik a Helmut Weihelmann. Okrem koncertu, ešte rozhlasová štúdiová nahrávka.

14.2. Tutzing, KVINTETO B-DUR

13. 3. Freystadt,  PLAISIR D´AMOUR,

Hudobný fond, vydavateľstvo, v tlači vyšlo:

MAŠKRTY, 12 malých skladieb pre mladého huslistu a klavír, SLÁČIKOVÉ TRIO B-DUR (husle, viola, violončelo)

11. 4. Ciferská hudobná jar, Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Karol Kevicky, SYMFONIA C-DUR, Prvé predvedenie.

17.4. Halle, Händelhaus, STÄNDCHEN (SERENADA) pre 8 viol a TEMA, VARIACIE A FUGA pre 4 husle (alebo violy), členovia orchestra Staatskapelle Halle an der Saale, umelecký vedúci Oliver Tepe.

18. 4. Cíferská hudobná jar, MODERATO G-DUR pre husle a klavír, Peter Michalica a Viera Barosova

24. 4. Hannover-Laatzen, koncerty v Immanuelskom kostole,VARIACIE EJ,  ZALUŽICKI POĽO

25.4. Wunstorf, Pegasus, VARIACIE „EJ, ZALUŽICKI POĽO…“ pre husle, violončelo a akordeón, Mirjam Klein, Gottfried Roßner a Mateja Zenzerovic

25. 4. Cíferská hudobná jar, CANTICA SLOVACA

28. 4. Hannover-Isernhagen, DIVERTIMENTO pre ensemble zobcových flaut, dokončené TRIO C-DUR pre hoboj, violu a klavír

30. 5. Bratislava, INICIALY, Moyzesovo kvarteto

20. – 24. 6. Skalica, festival Divergencie, 20. 6. CANTICA SLOVACA, Slovenský komorný orchester, umelecký vedúci Ewald Danel,

23. 6. SONATA DA CAMERA, Bratislavské gitarové kvarteto, Miloš Slobodnik, Jana Babuliakova, Vladimír Ondrejcak a Martin Krajco

24. 6. INICIALY, Moyzesovo kvarteto

26. 6. Bratislava, 35. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, SONATA DA CAMERA

Júl, výročie narodenia Gustava Mahlera, v Jihlave odkrytie sochy od Jana Koblasu, v sprevádzajucej knihe aj môj článok o G. Mahlerovi,

4. 8. SERENADA pre 8 viol a TEMA, VARIACIE A FUGA pre 4 violy,

20. Internationale Fredener Musiktage, umelecky vedúci  Utz Köster

5. 9. Wunstorf, Pegasus, FUGA C-DUR pre štyri akordeóny,Mateja Zenzerovic, Miroslav Grahovac, Konstantinos Raptis a Igor Krizman

V septembri vychádza CD s VARIÁCIAMI PODĽA WAGNERA pre 4 husle

Október, Slovensky rozhlas Bratislava, VARIÁCIE NA TÉMU CHRISTOPHA WILIBALDA GLUCKA pre orchester, rozhlasový symfonický orchester, dirigent Mario Košík

10.9. a 12.9. Bückeburg, „Lange Nacht der Kultur“, SOUVENIR, David Tebbe a Siegfried Schick

9. 10. Lúčky / Liptovská Mara, Muzikologicke sympózium T. Salvu, REQUIEM PRE MOJICH SAMOVRAHOV pre 2 klavíre, Stanislav Bazik a Monika Ostrochovska

12. 10. Bratislava, Dvorana VSMU, Komorne koncerty SF, EPIGRAFY pre hoboj a violoncello, Igor Fabera a Jan Slavik, Prvé predvedenie.

2. 11. Bratislava, EPIGRAFY

13. 11. Bratislava, festival Nová slovenská hudba, CONCERTO GROSSO,

Slovensky komorný orchester, umelecký vedúci Ewald Danel

23. 11. Rimavska Sobota, SONATA DA CAMERA

24. 11. Banská Bystrica, SONATA DA CAMERA

Nove kompozície: SLÁČIKOVÉ  TRIO Nr.2 B-DUR , SERENADA, téma s variáciami pre koncertantné husle, klarinet a basklarinet,

Prvé predvedenie: Darmstadt, Residenztheater, koncerty Soli fan tutti v sezóne 2011-12

12., 13. 14. -10, Teherán, TANCE Z PANONIE pre violončelo a klavír, Eugen Prochac a Amir Sarraf

Skladby, ktoré boli doteraz vydané v Tre Media Verlage, Karlsruhe, boli prebraté vydavateľstvomm Ricordi, München. Práve komponujem: suita HEPTAGONON pre 4 husle 

SONATA DA CAMERA. CD, diskant/Boro Kolinsky, Bratislavské gitarové kvarteto,

DK 0133-2131, e-mail: diskant@diskant.sk