Životopis

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ladislav Kupkovič sa narodil 17. marca 1936 v Bratislave. Absolvoval štúdium hry na husliach na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave, kde súčasne študoval aj dirigovanie. Bol dirigentom orchestra súboru Mladé srdcia a členom orchestra Lúčnice. Od roku 1960 bol členom Slovenskej filharmónie. V roku 1963 inicioval vznik súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na interpretáciu experimentálnej hudby. Zaradil sa medzi najaktívnejších mladých skladateľov. V roku 1967 získal prestížnu cenu Igric za najlepšiu filmovú hudbu roka. Jeho výrazné skladateľské a interpretačné výkony mu v roku 1969 umožnili získať štipendium na ročný tvorivý pobyt v západnom Berlíne. Po skončení štipendijného pobytu sa rozhodol emigrovať do západného Nemecka a jeho pôsobiskom sa stal Köln. V roku 1973 prijal miesto na Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveri, kde vyučoval Novú hudbu, hudobnú teóriu a skladbu. V roku 1976 bol vymenovaný za univerzitného profesora. Od sedemdesiatych rokov sa od svojich avantgardných diel začal prikláňať k tonálnej hudobnej kompozícii. Popri úspešnom pedagogickom pôsobení tvorí bohaté a žánrovo rozmanité hudobné dielo, do ktorého patria tri opery, sedem symfónií, koncerty a sonáty, sláčikové kvartetá, drobné virtuózne skladby a stovky filmových, televíznych a javiskových hudieb. Za skladbu Missa Ioannis Pauli Secundi získal v roku 1980 1. cenu na Kirchenmusikwoche Neuss. S jeho rozsiahlou hudobnou tvorbou, medzinárodne uznávanou, sa slovenskí poslucháči mali možnosť oboznámiť až po roku 1990. V roku 1996 sa stal čestným občanom obce Cífer. V máji 2016 prevzal Mimoriadnu cenu Slovenského ochranného zväzu autorského za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Ladislav Kupkovič zomrel 15. júna 2016 v Hannoveri.