Skladby podľa obsadenia

Husle a orchester:

Koncert D-dur (c.1) pre husle a orchester, 1979 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Koncert Es-dur (c.2) pre husle a orchester, 1981 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Koncert G-dur (c.3) pre husle a orchester, 1985

Koncert C-dur (c.4) pre husle a sláčiky, 1992

Sonáta d-mol (c.5) pre husle a orchester (2-2-2-2 2-2 tymp., bat., harfa a sláčiky), 1997

Koncert D-dur (c.6) pre husle a orchester (2-2-2- 2-2 tymp. a sláčiky), 2001

Koncert A-dur (c.7) pre husle a orchester (2-2-2-2 2-2-1 tymp. bat. harfa a sláčiky), 2001

Husle sólo:

24 Caprices , 1990

Husle a klavír:

Sonatína G-dur (c.1), 1979

Sonatína F-dur (c.2), 1979

Sonatína D-dur (c.3), 1979

Sonáta F-dur (c.4), 1979

Sonáta A-dur (c.5), 1980

Sonáta D-dur (c.6), 1990

Sonáta A-dur (c.7.), 1990

Sonáta f-mol (c.8), 1991

Sonáta D-dur (c.9), 1999

Sonáta A-dur (c.10), 2002

Sonáta G-dur (c.11), 2007

Suvenír pre husle a klavír (akordeón, sláčikové ensemble, orchester, aj úprava pre zobcovú flautu

a gitaru), 1971

Pochod B-dur, 1978

Malý suvenír, 1978

Klenotníctvo, 1978

Pochod F-dur, 1978

Téma a variácie B-dur, 1981

Impromptu, 1981

Arménske piesne, 1989

Arirang (kórejská piesen), 1998

Dvojitý pochod, 1998

Piesne z Kazachstanu, 1999

Variácie na Beethovenovu tému, 2007

2 husle:

Téma s variáciami, 1986

2 husle a klavír:

Sonáta D-dur, 1990

Klenotníctvo (úprava, 2005)

Reliéf pre dve husle a klavír (alebo slácikový ensemble), 1978

4 husle:

Téma a 4 variácie s fúgou, 1980

Husľový súbor a klavír

Violini giocosi, 1997

Husle a violončelo:

Apokryfy, 2005

Viola a klavír:

Sonáta E-dur, 2000

Scherzo, 1978

Husle a viola:

Téma s variáciami, 1986

8 viol:

Zastavenícko, 1993

Violončelo a orchester:

Koncert C-dur (c.1), (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky), 1980

Koncert G-dur (c.2), (2-2-2-2 3-2 tymp. a sláčiky), 1995

Violončelo sólo:

Aforizmy, 2003

2 violončelá:

Suita D-dur, 1998

Violončelo a klarinet:

Epizódy, 2004

Violončelo a klavír:

Sonáta D-dur (c.1.), 1980

Sonáta B-dur (c.2), 1984

Sonáta B-dur (c.3), 1999

Sonatína G-dur, 1997

Tance z Panónie, 1984 (tiež husle a klavír a viola a klavír)

Rrrondo, 1977

Skladba na poštovej pohladnici, 1999

Husle, violončelo, klavír a orchester (0-2-0-0 2-0 a sláčiky):

Concertante, 1982

Kontrabas a orchester:

Koncert D-dur, (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky), 1995

Kontrabas a klavír:

Sonatína A-dur (v nesólistickom ladení: G-dur) , 1981

Sonáta funebre, 2001

Téma a variácie, 2000

Klavír a orchester:

Koncert A-dur (c.1), (2-2-2-2 4-2-3-1 tymp., bat., harfa, celesta a sláčiky), 1980

Koncert Des-dur (c.2), (3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., batt. a sláčiky), 1989

Klavír sólo:

Sonáta G-dur (c.1), 1981

Sonáta B-dur (c.2), 1981

Tri klavírne skladby, 1978

Svätovincentské variácie, 1977

33 variácii na vlastnú tému, 1981

Kontrapunkticky denník, 1984

Koncertná polka A-dur, 1988

24 preludes, 1993

Arabesque (1980-2006)

Rôzne menšie skladby

4-ručný klavír:

Chromatika pre zaciatocníkov, 1994

Polka + Valse, 1981

Svej-zu-zoj, 1996

2 klavíry:

Requiem pre mojich samovrahov, 1978

Polka + Valse, 1981

Téma, variácie a fúga, 1984

4 klavíry:

Happy-End, 1976,

Clavierübung, prelúdium a fúga, 1977

Organ:

Chaconne g-mol, 1979

Orchester:

Serenáda 1976 (2-2-2-2 3-2-1 tymp., bat., klavír, harfa a sláčiky + vo velkom obsadení: 4-4-4-3 3-

2-1 tymp., bat., klavír, harfa a sláčiky)

C.-k. Hudba, 1978 (4-4-4-3 8-4-5 tymp., bat., celesta, harfa a sláčiky)

Kasacia D-dur, 1979 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Sinfonia D-dur, 1981 (3-3-3-3 4-4-3-1 tymp., bat., 2 klavíry a sláčiky)

Orchestrálne variácie na piesen „Blíž k tebe, božemoj…“, 1981

(3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., batt., harfa a sláčiky)

II. Rokoková sinfonia C-dur, 1982 (2-2-2-2 2-2-3 tymp. a sláčiky)

III. Rokoková sinfonia c-mol, 1982

(2-2-2-2 2-2-2 tymp. a sláčiky)

Mala promenáda dejinami hudby, 1985

(3-3-3-3 4-2-3-1 tymp., batt. klavír sólo, a sláčiky)

Sinfonia G-dur, len 4. cast, 1986 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Sinfonia G-dur, 1987 (3-3-3-3 4-3-3-1 tymp., bat., harfa a sláčiky)

Rondo pre Mozarta, 1992 (4 orchestre, v každom 2 horny a sláčiky)

Sinfonia C-dur, 2006 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Horna a orchester:

Koncert Es-dur, 1995 (2-2-2-2 2-2 tymp. a sláčiky)

Akordeón a orchester:

Koncert D-dur, 1980 (2-2-2-2 2-2 tymp., bat. a sláčiky)

Sláčikové ansámble:

Schwetzingenske divertimento, 1980

Mala rokoková symfónia B-dur, 1981

Chaconne, 1984

Suita (2005)

Concerto grosso, 2006

Sláčikové ansámble a sólista(i):

Koncert C-dur pre husle a sláčiky, 1992

Concertino pre zobcovú flautu a sláčiky (a neobligátne tympany), 1998

Ritornell pre 2 zobcové flauty a sláčiky (a neobligátne tympany), 1999,

1. časť aj v úprave pre 2 sólové husle a sláčiky pod názvom: „Máte radi Vivaldiho?“

Concertino pre kontrabas, klavír a sláčiky, 2004

Ansámble:

Variácie „Ich küsse Ihre Hand, Madame…“ („Bozkávam Vám rúčku , madame…“) , pre 1-1-1-1 1-1-1 klavír, harfa, 2 bicie a sláčikové kvinteto, 1982

Hommage a Marschner, a) 0-1-1-1, klavír a sláčiky, 1983

b) klarinet, harmónium, bat., klavír a sláčiky, 1989

zobcová flauta s klavírom (čembalom) a zobcové flauty:

4 menuety pre zobcovú flautu a generál bas (klavír alebo cembalo)

Partita pre zobcovú flautu (alebo: flauta, hoboj, trubka) a klavír, 1980

6 malých skladieb pre zobcové flauty (6-7), 1981

II. partita pre zobcovú flautu a klavír, 1985

Divertimento pre 4 zobcové flauty, 2001

akordeón sólo a akordeón s inými nástrojmi:

Kvinteto pre akordeón, dve husle, violu a violoncello,2005

Romanca pre akordeón sólo, 1978

Variácie na islandskú ludovú piesen (tyrr var ott i koti katt) pre akordeón sólo, 1982

Variácie na slovenskú ludovú piesen „Ej, zalužicky polo…“ pre akordeón, jeden vysoký nástroj

(napr. husle alebo flauta) a jeden nízky nástroj (napríklad violončelo, alebo fagot), 1983

Sonátová časť pre flautu a akordeón, 1984

5/16 – impresia pre akordeón sólo, 1990

Variácie na islandskú ludovú piesen (A sprengisandi) pre flautu, violončelo a dva akordeóny, 1992

Prsto-klad pre akordeón sólo, 2006

Fúga C-dur pre pät akordeónov, 1980

Sláčikové kvartetá:

Quartett C-dur (c.1), 1978

Quartett D-dur (c.2), 1978

Kvartetová časť G-dur, 1980

Quartett d-moll (c.3), 1984

Quartett B-dur (c.4), 1987

Quartett G-dur (c.5), 1988

Quartett A-dur (c.6), 1991

Quartett B-dur (c.7), 2002

Initialy, 1992

Malá suita, 1981

Sláčikové trio:

Trio B-dur, 1999 (husle, viola, violončelo)

Sláčikové kvintetá:

Sláčikové kvinteto Des-dur, 1978 (dve husle, viola a dve violoncela)

Sláčikové kvinteto B-dur, 1984 (dve husle, dve violy a violončelo)

Tria (husle, violončelo a klavír):

Trio B-dur (c.1), 1985

Trio H-dur (c.2), 1987

Malá suita D-dur, 1980

trio (husle, klarinet a klavír):

Trio cis-mol, 2003

Kvartetá, sláčiky (husle, viola, violončelo) a klavír:

Kvarteto A-dur (c.1), 1986

Kvarteto B-dur (c.2), 1986

Kvarteto F-dur (c.3), 1989

Kvarteto:

Matthias-Drude – variácia pre husle, klarinet, violončelo a klavír, 1989

Kvinteto (sláčikové kvarteto a klavír):

Kvinteto A-dur, 1984

Variácie na kórejskú ludovú piesen, 2002

Kvinteto (sláčikové kvarteto a harfa):

Kvinteto A-dur, 1980

Valčík A-dur, 1980

Harfa a 4 violončela:

Sonátová časť, 1993

4 gitary:

Sonata da camera, 2004

Väcšie sláčikové obsadenia:

Serenáda G-dur, 1984, 4 husle, 4 violy, 4 violoncela a kontrabas

Flauta:

Sonáta G-dur pre flautu a klavír, 1997

Variácie na tému J. S. Bacha „Výskajte, plesajte…“ pre flautu a klavír, 2002

Kvarteto E-dur pre flautu, husle, violu a violončelo, 1980

Staro španielské variácie pre flautu, husle a gitaru, 1997

Sonatina G-dur pre flautu a cimbal, 1984

Hoboj:

Kvarteto A-dur pre hoboj, husle, violu a violončelo, 1980

Epigrafy pre hoboj a violončelo, 2006

Klarinet:

Kvinteto A-dur (c.1) pre klarinet, dve husle, violu a violončelo, 1982

Kvinteto D-dur (c.2) pre klarinet, dve husle, violu a violončelo, 2002

Sonet pre klarinet a klavír, 1978

Komorné  hudby s dychmi:

Trio B-dur (c.1) pre hoboj, klarinet a fagot, 1988

Trio B-dur (c.2) pre hoboj, klarinet a fagot, 1988

Kvinteto F-dur pre flautu, hoboj, klarinet, hornu a fagot, 1991

Kvarteto c-mol pre hoboj, klarinet, hornu a fagot, 2003

Kvinteto C-dur pre hoboj, klarinet, hornu, fagot a klavír (Reinkarnácia), 1989

Okteto D-dur pre 2 hoboje, 2 klarinety, 2 horny a 2 fagoty, 1988

Dychová serenáda pre 2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 horny a 2 trúbky, 1981

Trio D-dur pre flautu, fagot (violončelo) a klavír, 1987

Okteto G-dur (len 1.cast) pre klarinet, fagot, hornu, dve husle, violu, violončelo a kontrabas, 1986

Opery:

Maska, 1986

Trojruža, 1994

Konopes, 1987

Piesne:

Sequenza „Veni, Sancte Spiritus“, pre hlas a organ, 1987

Šest piesni (Sellheim) pre soprán, violončelo (kontrabas) a klavír, 1990

Ave Maria pre soprán (tenor) a klavír, alebo slácikový ansámbel, 1991

Tri piesne pre alt a klavír, 1996

Tri piesne (Jan Holly) pre soprán, klarinet a violončelo, 2001

Šest piesni (Jan Smrek) pre soprán a klavír, 2006

Zborové skladby:

Missa Papae Joannis Pauli Secundi pre miešaný zbor a orchester (2-2-2-2 4-3-3-1 tymp., bat.

a sláčiky), 1979

Kantáta pre sóla, zbor a orchester (0-2-0-2 2-2-0 tymp. a sláčiky), 1981

Osem piesni pre 2 tenory, 2 basy a klavír, 1986

Kdo, když ne my? Kdy, když ne ted? pre zbor a orchester, 1990

Kantáta „Hviezda svieti…“ pre sólový spev (barytón), husle (neobligátny mužský zbor) a klavír,  1996

Piesen pre Waltera Ahlemeiera pre zbor a klavír, 1996

Dookola piesen pri víne (Eduard Möricke) pre miešaný zbor, 1997

7 starodávnych piesni radu pijanského (stredoveké latinské, do slovenciny preložené texty) pre 8

(4) mužských hlasov a klavír, 1997

Vianocná piesen „O, du fröhliche…“ s predohrou a dohrou pre miešaný zbor a orchester (2-2-0-1 0-

3 tymp., sláčiky a continuo), 1998

Kantáta Laetare pre soprán sólo, 2 miešané zbory (zbor a echozbor) a inštrumentálny ansámbel,  1999

Melodráma:

Znejúci mrakodrap pre recitátora a orchester (2-2-2-2 2-2-2 tymp., batt. a sláčiky, 1992

Skladby pre mládež:

Kasacia C-Dur pre orchester (2-2-2-2 2-2 tymp, a sláčiky, ad libitum aj akordeónový orchester a

orchester zobcových fláut), 1985

3 malé skladby pre mladých hudobníkov (rôzne obsadenie), 1987

7 malých skladieb pre mládežnícky orchester (ensemble)

Pískane pre Romana, pískanie (alebo flauta, hoboj, klarinet, husle atd.) a klavír, 2002

Do hory, do lesa… pre detsky zbor (vianocné piesne), 2 flauty, sláčiky a bicie, 2005