Hudba dneška

Ansámbel pre Novú Hudbu:

Po mnohých začiatkoch založenie súboru po návrate z vojenskej služby, keď som ako člen SF mal výhodu poznat všetkých umelcov bratislavských orchestrov, ktorí pre túto umeleckú činnosč prichádzali do úvahy.  Kedže Hudba dneška mala byt slobodným súborom rôzneho obsadenia a podľa dramaturgie organizovaných koncertov, obsadenie sa menilo z koncertu na koncert, pričom isté ustálenie sa tiež realizovalo. Prvý koncert sa konal 12. januára 1964 v Parku kultúry a oddychu, bol to prvý koncert koncertnej rady „Kaleidoskop hudby nášho storocia“; tieto koncerty sa konali spolu pät krát. Hlavná činnosť Hudby dneška sa konala v nedeľných matiné – koncertov vo Vládnej budove. Prvý takýto koncert sa konal 26. januára 1964. Nasledovala bohatá koncertná činnosť, 15 koncertov v Bratislave a mnoho nahrávok v rozhlase, niektoré aj v televízii a na gramofónové platne (Supraphon, Opus).

Koncerty na Slovensku mimo Bratislavy: Košice, Banská Bystrica. Koncerty v zahraničí: Rakúsko (Viedeň), Juhoslávia (Ljubljana, koncert a nahrávka v televízii), Varšavská jeseň, Nemecko: Ferienkurse v Darmstadte + Frankfurte (prvé predvedenie Stockhausenovych „Mixtur“ s gramofónovou nahrávkou) a experimentálne koncerty v západnom  Berlíne a Recklinghausen, viď stať o experimentálnych koncertoch.