Vitajte na webovej stránke Ladislava Kupkoviča

Vitajte na webovej stránke Ladislava Kupkoviča (1936 – 2016)

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých hudobných diel Ladislava Kupkoviča, od raných až po neskoré, dôležité kompozície. Taktiež tu nájdete zoznam vydavateľstiev a zoznam nahrávok jeho diel.

V prípade záujmu o uvedenie diel Ladislava Kupkoviča sa prosím obráťte na Hudobný fond, Mgr. Viktória Slatkovská, +421 (2) 59207 418, slatkovska@hf.sk , http://www.musicaslovaca.sk/

Willkommen auf der Homepage von Ladislav Kupkovič

Willkommen auf der Homepage von Ladislav Kupkovič (1936 – 2016)

Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller Musikwerke,  frühe bis zu späteren wichtigen Kompositionen, sowie eine Liste der Verlage und Aufnahmen.

Sollten Sie Interesse an einem Werk von Ladislav Kupkovič haben, wenden Sie sich bitte an den Music Fund Slovakia – Hudobny fond, Mgr. Viktoria Slatkovska, +421 2 59207 418, slatkovska@hf.sk ,

http://www.musicaslovaca.sk/

On this site you will find a comprehensive list of all his works, ranging from the earliest attempts to the later important compositions, as well as a list of publishing companies and recordings.

If you are interested in one of his compositions  these  may be accessed through Music Fund Slovakia – Hudobny fond, Mgr. Viktoria Slatkovska, +421 2 59207 418, slatkovska@hf.sk ,

http://www.musicaslovaca.sk/

 

Ladislav Kupkovič: Správa o cestách po Slovensku, jar 2011

10. marca Žilina, Štátny komorný orchester, SYMFONIA C-DUR,  dirigent Karol Kevicky, prvotriedny výkon ako vždy s týmto vynikajúcim telesom. Oni hrali už Symfóniu pred rokom v Ciferi; aj mnohí sólisti a komorní umelci tohto telesa už častejšie hrali moje skladby, takže bolo to príjemne stretnutie so starými známymi. Continue reading Ladislav Kupkovič: Správa o cestách po Slovensku, jar 2011